Digitalna papazjanija

Dinamičko pozivanje PHP-a uz pomoć jQuery-ja

Evo jednog kratkog i jednostavnog primera koji pokazuje kako se iz statičkog XHTML fajla, uz pomoć jQuery JavaScript biblioteke može pozvati eksterni PHP fajl koji obrađuje vrednost izabranu u padajućoj listi na XHTML stranici i bez ponovnog učitavanja cele stranice, dinamički vraća rezultat obrade nazad.

Za potrebe ovog primera, odabrao sam jednostavno računanje kvadrata broja izabranog u padajućoj listi. Iz “stranica.xhtml” datoteke, bira se broj iz liste i klikom na dugme “Okini“, JavaScript funkcija iz datoteke “funkcije.js” poziva eksterni PHP fajl “obrada.php” koji računa kvadrat broja i vraća vrednost nazad u polje “<span id=”rezultat”>NaN</span>” koje se nalazi u početnoj XHTML stranici.

Da bi probali ovu skriptu, potrebno je da u istom folderu napravite sledeće datoteke sa sadržinom koja je navedena:

stranica.xhtml

[html]Kvadrat izabranog broja je: NaN


[/html]

funkcije.js

[javascript]
// Funkcija koja poziva eksterni PHP fajl i ucitava rezultat
function funkcija(value) {
$(‘#rezultat’).load(‘obrada.php?broj=’+ value);
}

// Okidac koji klikom na dugme poziva funkciju
$(document).ready(function() {
$(“#dugme”).click(function() {
// Uzimamo vrednost iz padajuceg menija
funkcija(document.getElementById(‘broj’).value);
});
});
[/javascript]

obrada.php

[php]
< ?php
// Ulaz: Provera da li je poslata vrednost za $broj
if(isset($_GET[‘broj’])) {
$broj = $_GET[‘broj’];
}
else {
$broj = “NaN”;
}

// Obrada: Racunanje kvadrata broja
$rezultat = $broj * $broj;

// Izlaz: Ispis rezultata rada
echo ($rezultat);
?>
[/php]

Ostaje samo još jquery.js biblioteka, koju možete preuzeti sa zvaničnog sajta.
Kako se WP plugin za syntax highlight koda čudno ponaša sa ovim primerima, postavio sam i probni kod, kao i arhivu sa celim primerom.
Nadam se da će ovo nekome biti korisno 🙂