Digitalna papazjanija

Category

Lično

Category

Lično

Information overload

OKe, verovatno znate onaj osećaj kada štrebate neki predmet i ubijate se od učenja a ništa Vam ne ide u…