Digitalna papazjanija

Akcija: Zoran Đinđić – Najveći car!

Ovo je jedna od (do sada) retkih, blogerskih akcija kojoj se priključujem i to totalno van političkog konteksta. Naime, reč je o upotrebi SEO tehnologije u zvrhu izazivanja nečega što se naziva “Gugl Bomba“, a sve u svrhu promocije zvanične memorijalne prezentacije Dr Zorana Đuiđića koji je, kako u ovoj akciji tako i u svom zivotnom radu, najveći car!

Ideja je da se sa dovoljno ključnih reči izlinkuje prezentacija o Zoranu, što će rezultovati da se dotična prezentacija nalazi na prvom mestu u Google pretrazi kada neko ukuca frazu “najveći car“. Nadam se da će se, uz ovakav odziv blogera, to desiti već za koji dan.

Inače, samu akciju je pokrenuo naš istaknuti bloger Istok Pavlović u svom tekstu Blogeri za Zorana Đinđića. A pored svojih ličnih stavova, uključio sam se u akciju jer smatram da je ovo jedan odličan primer gde domaća blogosfera može da pokaže svoje jedinstvo i solidarnost kada su velika dela od opšteg značaja u pitanju. O ovoj akciji se već uveliko priča u krugovima ljudi na društevnim mrežama, a ne sumnjam da će informacija stići mnogo dalje putem klasičnih medija, što dosta pomaže promociji samih blogera i blogosfere.

Nadam se da će do širih narodnih masa dopreti da je akcija pokrenuta od strane blogera i da su se u istu uključili blogeri, kao i da, kada dođe do takve potrebe, isti mogu da prenesu i mnogo bitnije informacije do javnog mnjenja. A to zaista puno znači ako se uzme u obzir sloboda i nezavisnost koju blog kao medjum sa sobom nosi.

Dakle, čisto da ponovim: Znate li ko je najveći car? 😉