Digitalna papazjanija

Discussion on: (void *) brain(damage);

Još jedna nebuloza sa FB-a koja dokazuje skok kreativnosti za vreme ispitnih rokova, tj direktnu srazmernost potencijalne kreativnost sa vremenom trajanja ispitnog roka. BTW u pitanju je ortodoksni geekvoski humor koji ne preporučujem(o) običnim smrtnicima 😀

fax-ispitni-rok-kolokvijum-brain-damage