Digitalna papazjanija

Export/Import velikih MySQL baza i rezervne kopije (Back-Up)

Ok, desi vam se da imate veliku (da ne kažem ogromnu) bazu podataka koju morate da preselite sa jednog mesta (servera) na drugo ili jednostavno želite da napravite rezervnu kopiju iste ili da, iz bilo kog razloga, vratite back-up. Ako je u pitanju baza manjeg sajta, bloga ili tome slično, verovatno će vam muke olakšati projekat otvorenog koda pod nazivom phpMyAdmin. Međutim, ukoliko je vaša baza većeg gabarita, verovatno ćete morati da se dohvatite konzole i komandne linije.

Ako radite na integrisanim LAMP/WAMP rešenjima, da bi importovali bazu, potrebno je da odete u konzolu / komandnu liniju i ukucate sledeće *

[bash]
mysql -u username -ppassword database_name < file_name.sql
[/bash]

* napomena: Da bi pokrenuli komandnu liniju u Windows-u kliknite na “start > run” i ukucajte “cmd” i stisnite “ok”; U Linux-u nađite “terminal” ili “konsole”.  U Windows varijanti ćete verovatno morati ručno da ‘odete’ do lokacije gde je MySQL instaliran. To čete učiniti tako što ćete u komandnoj liniji ukucati putanju do mysql.exe, npr (za wamp) “cd C:\wamp\bin\mysql\mysql5.1.33\bin“.

Ukoliko ovo radite na serveru, potrebno je da se na isti povežete preko SSH, gde ćete primeniti postupak koji je prethodno opisan. Ukoliko nemate SSH pristup serveru, možete upload-ovati bazu (tj SQL dump) negde na server i zamoliti tehnički podršku da neko od administratora to uradi za vas ili da pokušate sreću sa system() i shell_exec() PHP funkcijama.

Da bi bazu eksportovali ili napravili njenu rezervnu kopiju postupite isto kao u prethodnom slučaju, samo ukucajte:

[bash]
mysqldump -u username -ppassword database_name > file_name.sql
[/bash]

NAPOMENA: Parametar -p i sam password nisu razdvojini razmakom i unose se spojeno. U suprotnom će vam biti traženo da password unesete ponovo.