Digitalna papazjanija

Kako sam postao Digital

Kako sam počeo da ustajem rano i zašto sam nastavio da radim to što radim. Kratak pregled nekih od kampanja u kojima sam učestvovao, a usput i upoznajte Digital tim EG-a.

Blogomanija i Stara planina #ftw

Kratko sumiranje utisaka posle Blogomanije – regionalne konferencije posvećene blogu i blogerima, odrane na Staroj planini od 7. do 9. decembra, 2012.